APIEL

Yeterlilik Testleri > APIEL

APIEL

APIEL (AP International English Language Examination)

Test Tipi: İngilizce Yeterlik.

Amaç: Ana dili İngilizce olmayanların, İngilizce eğitim veren bir üniversitedeki yeterliklerini ölçmek.

Sınavdaki başarılı performans, adaylara, akademik hayatlarında İngilizceyi kullanabilme yeteneklerinin olduğunu ispatlayan dil yeterlik sertifikası kazandıracaktır.

Test Şekli: Reading, writing, listening ve konuşma yeteneklerini ölçen, çoktan seçmeli ve serbest cevap bölümlerinden oluşan üç saatlik sınav.

Daha fazla bilgi için: Yukarıdaki AP bilgilerine bakın.

Test Tipi: Üniversite öğrencileri için giriş testi Amaç: Genel eğitsel gelişim ölçmek.

Kimlerden istenir: Birinci sınıfa giriş yapmak isteyen öğrenciler.

Test Şekli: İngilizce kullanımını, sayısal kullanımı, readingyı ve bilimsel düşünmeyi ölçen 3 saatlik test.

Daha fazla bilgi için: aşağıdaki adrese yazın:

ACT
P.O. Box 414
Iowa City, IA 52243 USA